Dubrovno/Tanenbergo/Griunvaldo mūšio kitokia versija; priešinga "Dlugošiškam" variantui, bet nelabai prieštaraujanti lietuviškajai Bychovco kronikai ir lenkiškajai "Cronica conflictus" ... (Skaityti nuo apačios :) )

7. "Griunwaldo mūšis"

Kryžiuočių kariuomenės likučiai traukiasi link Griunvalde įrengtos stovyklos ar sprunka… “...matydami, kad daug dar buvo karališkų būrių, kurie [iki tol] nedalyvavo mūšyje...” ("Cronica conflictus").
Išklaususi mišias, baigusi melstis, atlikinėti išpažintis, šventintis į riterius ir pan., galų gale į mūšį stoja Lenkijos kariuomenė. Suduodamas triuškinantis smūgis ties Griunvaldu buvusiai kryžiuočių gurguolei - "Griunvaldo mūšis" (turtingų riterių ėmimas nelaisvėn, gurguolių plėšimas, vyno maukimas iš šalmų, pirštinių, batų...)

Komentarų nėra:


2008 m.