Dubrovno/Tanenbergo/Griunvaldo mūšio kitokia versija; priešinga "Dlugošiškam" variantui, bet nelabai prieštaraujanti lietuviškajai Bychovco kronikai ir lenkiškajai "Cronica conflictus" ... (Skaityti nuo apačios :) )

1. Prieš mūšį


1410 m. liepos 15 d. rytas …

2 dienas plėšę ir deginę Gilgenburgą, sąjungininkai taikiai ilsisi ...
Kryžiuočiai išsirikiuoja tarp Tanenbergo ir Liudvigsdorfo. Panašiai kaip ir keliomis dienom anksčiau ties Kauerniku, jie ruošiasi gynybiniam mūšiui: priekines gretas užima pėstininkai ir arbaletininkai su bombardomis, fronto linija sustiprinama vilkduobėmis ir į žemę įkastais užaštrintais basliais. Flangus dengia pelkėti miškai, užnugaris ties Griunvaldu apsaugomas iš vežimų sudaryta užtvara.

Komentarų nėra:


2008 m.