Dubrovno/Tanenbergo/Griunvaldo mūšio kitokia versija; priešinga "Dlugošiškam" variantui, bet nelabai prieštaraujanti lietuviškajai Bychovco kronikai ir lenkiškajai "Cronica conflictus" ... (Skaityti nuo apačios :) )

5. "Manevras" - pabaiga

"Tada priešai persekiojantys juos nusprendė, kad jau laimėjo pergalę ir išsisklaidę nutolo nuo savo vėliavų ir savo būrių rikiuočių ir prieš tuos, kuriuos [ankščiau] privertė atsitraukti, pradėjo [paskui] trauktis. Netrukus, kai norėjo sugrįžti, buvo atskirti nuo savo žmonių ir vėliavų karaliaus žmonių, kurie jų vėliavas tiesiog nuo flangų atkirto, žuvo arba buvo paimti [į nelaisvę], arba išnaikinti kalaviju. Tie, kurie stovėjo į kairę nuo tų kurie liko atkirsti, liko gyvi, sugrįžo pas savus žmones ... Šioje tirštynėje prasidėjo siautulingiausias mūšis ir dėl šios priežasties daugelis tuo metu krito." ("Cronica conflictus").
Iki šio momento mūšyje dalyvavo 6 lenkų vėliavos: švento Jurgio (čekų samdiniai), "Priekinės sargybos" ("Gonča"?) vėliavos, taip pat Krokuvos kašteliono didžioji vėliava, Sandomiežo vaivados, Vieluno žemės, Haličo žemės vėliavos (ir "daug kitų"?) ("Cronika conflictus"). Paskutinios 4 iš išvardintų gal būt dalyvavo tik sprunkančių kryžiuočių grupuotės sunaikinimo epizode.

Komentarų nėra:


2008 m.