Dubrovno/Tanenbergo/Griunvaldo mūšio kitokia versija; priešinga "Dlugošiškam" variantui, bet nelabai prieštaraujanti lietuviškajai Bychovco kronikai ir lenkiškajai "Cronica conflictus" ... (Skaityti nuo apačios :) )

4. "Manevras" - pradžia

"Kita dalis priešų taip pat iš rinktinių kryžiuočių žmonių tarpo susiliejo su didžiausia jėga ir riksmu su kunigaikščio Vytauto žmonėmis ir po beveik valandos tarpusavio kovos gausiai iš abiejų pusių krito, taip kad kunigaikščio Vytauto žmonės priversti buvo atsitraukti" ("Cronica conflictus").
Tikėtina, kad garsųjį manevrą atliko 10 totorių vėliavų - nepralenkiami meistrai panašiuose dalykuose.

Komentarų nėra:


2008 m.