Dubrovno/Tanenbergo/Griunvaldo mūšio kitokia versija; priešinga "Dlugošiškam" variantui, bet nelabai prieštaraujanti lietuviškajai Bychovco kronikai ir lenkiškajai "Cronica conflictus" ... (Skaityti nuo apačios :) )

3. Tanenbergo mūšio pradžia

Įvertinęs situacijos pasikeitimą mūšio lauke ir supratęs, kad daugiau delsti nebėra prasmės, Vytautas priverstas vien tik savo pajėgomis pradėti mūšį.
"Dešiniajame sparne stojo į kovą kunigaikštis Vytautas su savo žmonėmis, su švento Jurgio vėliava ir "Priekinės sargybos" ("Gonča"?) vėliava. Trumpą valandėlę prieš pačią mūšio pradžią nukrito lengvas ir šiltas lietus, [kuris] nuplovė dulkes nuo arklių kanopų. O pačioje pradžioje to lietaus, priešo pabūklai, nes priešas turėjo daug pabūklų, dukart davė salvę akmeniniais sviediniais, bet negalėjo mūsiškiams padaryti tuo apšaudymu jokio nuostolio; ir netrukus [priešai] po pirmo susidūrimo su karaliaus žmonėmis buvo atmesti nuo tų pabūklų beveik stadiją[1]. Įsiliepsnojo tuo metu labai žiaurus mūšis.
Kada jau abi kariuomenės, kaip karaliaus, taip ir Vytauto, susiliejo ir kovojo su visais priešo būriais, o didesnė dalis Prūsų kariuomenės [sudaryta] iš rinktinių būrių, buvo išrikiuota prieš kunigaikščio Vytauto žmones, švento Jurgio vėliavą ir mūsų priekinės sargybos vėliavą, susidūrė su dideliu triukšmu ir milžinišku arklių greičiu slėnyje taip, kad kita pusė nuo kalno, o mūsų pusė taip pat nuo kalno abipusiais smūgiais muštis pradėjo. Toje mūšio vietoje, iš iečių, kurios tuo metu sutrupintos [susidarė tartum tiltas], palyginti su tuo, kad arklių kojos krisdavo šioje [vietoje] iš aukšto, nuo abiejų kalvelių viršūnių sulaužyti kotai, kurie dėl nuožulnumo [nuokalnės] negalėjo susilaikyti ant kalvos viršūnės, rinkosi slėnyje tarp tų kalvų, taip kad atrodė kad vientisas tiltas pastatytas rankomis [žmogaus] iš tų iečių." ("Cronica conflictus")
[1] Apie 180 m.

Komentarų nėra:


2008 m.